250 فیلم برتر - زرفیلم

رتبه عنوان سال انتشار امتیاز imdb
1 The Shawshank Redemption The Shawshank Redemption 1994 9.2
2 The Godfather The Godfather 1972 9.1
3 The Godfather: Part II The Godfather: Part II 1974 9.0
4 The Dark Knight The Dark Knight 2008 9.0
5 De 12 gezworenen De 12 gezworenen 1957 8.9
6 Schindler's List Schindler's List 1993 8.9
7 The Lord of the Rings: The Return of the King The Lord of the Rings: The Return of the King 2003 8.9
8 Pulp Fiction Pulp Fiction 1994 8.8
9 The Good, the Bad and the Ugly The Good, the Bad and the Ugly 1966 8.8
10 The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring 2001 8.8
11 Fight Club Fight Club 1999 8.8
12 Forrest Gump Forrest Gump 1994 8.7
13 Inception Inception 2010 8.7
14 The Lord of the Rings: The Two Towers The Lord of the Rings: The Two Towers 2002 8.7
15 Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back 1980 8.7
16 The Matrix The Matrix 1999 8.6
17 Goodfellas Goodfellas 1990 8.6
18 One Flew Over the Cuckoo's Nest One Flew Over the Cuckoo's Nest 1975 8.6
19 Shichinin no samurai Shichinin no samurai 1954 8.6
20 Seven Seven 1995 8.6
21 The Silence of the Lambs The Silence of the Lambs 1991 8.6
22 Cidade de Deus Cidade de Deus 2002 8.6
23 It's a Wonderful Life It's a Wonderful Life 1946 8.6
24 Het leven is mooi Het leven is mooi 1997 8.6
25 Star Wars: Episode IV - A New Hope Star Wars: Episode IV - A New Hope 1977 8.6
26 Saving Private Ryan Saving Private Ryan 1998 8.5
27 Spirited Away Spirited Away 2001 8.5
28 Interstellar Interstellar 2014 8.5
29 The Green Mile The Green Mile 1999 8.5
30 Gisaengchung Gisaengchung 2019 8.5
31 Léon Léon 1994 8.5
32 Seppuku Seppuku 1962 8.5
33 The Usual Suspects The Usual Suspects 1995 8.5
34 The Pianist The Pianist 2002 8.5
35 Terug naar de toekomst Terug naar de toekomst 1985 8.5
36 Terminator 2: Judgment Day Terminator 2: Judgment Day 1991 8.5
37 Modern Times Modern Times 1936 8.5
38 Psycho Psycho 1960 8.5
39 The Lion King The Lion King 1994 8.5
40 American History X American History X 1998 8.5
41 City Lights City Lights 1931 8.5
42 Gladiator Gladiator 2000 8.5
43 Whiplash Whiplash 2014 8.5
44 The Departed The Departed 2006 8.5
45 Hotaru no haka Hotaru no haka 1988 8.5
46 The Intouchables The Intouchables 2011 8.5
47 The Prestige The Prestige 2006 8.5
48 Casablanca Casablanca 1942 8.4
49 Once Upon a Time in the West Once Upon a Time in the West 1968 8.4
50 Rear Window Rear Window 1954 8.4
1 2 3 4 5 >
loader
با موفقیت کپی شد
برای دریافت سریع آدرس های جدید کافیست در کانال تلگرام زرفیلم عضو شوید [email protected] +